Terimler

BEAM
Tam genişlik - bir geminin enine olarak ölçülen en geniş yeridir.

BAF / BUNKER ADJUSTMENT FACTOR
Yakıt fiyatlarındaki artışı dengeleme ücreti.

CAF / CURRENCY ADJUSTMENT FACTOR
İngiltere yüklemelerinde kur farkını ayarlamak için koyulan fark ücreti.

CLEAN ON BOARD
Yük temiz, hasarsız yüklenmiştir.

DEADWEIGHT CAPACITY
Geminin izin verilen azami çektiği suya kadar yüklenen yük, yakıt, su, stor (kumpanya gereçler) toplam ton ağırlığı, geminin ağırlık yönünden kaldırma kapasitesidir.

ETA / EXPECTED TIME OF ARRIVAL
Tahmini varış zamanı.

ETB / EXPECTED TIME OF BERTHING
Tahmini yanaşma zamanı.

FILO / FREE IN - LINER OUT
Yükleme masrafları kiracıya, tahliye masrafları donatana aittir.

FIFO / FREE IN – FREE OUT
Taşıyıcının geminin yükleme, boşaltma giderleri ile bir ilişkisi olmayacağı hususundaki koşul.

FIOS / FREE IN AND OUT STOW
İstif dahil taşıyıcının yükleme, boşaltma giderleri ile ilgisi olmamasıdır. Özellikle dökme yüklerde kullanılır.

FCL / FULL CONTAINER LOADED
Tek yükleyici / alıcı.

FCL / FCL
Tek yükleyici / alıcı.

FCL / LCL
Tek yükleyici, birden fazla alıcı.

IMDG Code
Muhteviyatında yanıcı,aşındırıcı,parlayıcı ve patlayıcı kimyasallar ihtiva eden mal cinsleri için kullanılan kısaltmadır.

LENGHTOVERALL
Gemi teknesinin baş ve kıçtaki son noktaları arasında kalan mesafedir.

LINER TERMS
Yükleme ve boşaltma masrafları donatana aittir.

LINER IN
Yükleme masrafları donatana aittir.

LINER OUT
Boşaltma masrafları donatana aittir.

L / C NO
Akreditif numarası.

LINER SERVICE
Belirli limanlar arasında düzenli sefer yapan gemi.

LINER B/L
Kırkambar yüklemede belirli koşulları içine alan konşimento.

LILO / LINER IN - LINER OUT // LINER TERMS
Yükleme ve boşaltma giderleri armatör tarafından karşılanır.

LIFO / LINER IN – FREE OUT
Yüklemede masraflar gemi sahibine (donatan), tahliyede masraflar kiracıya ve alıcıya aittir.

LCL / LESS THAN CONTAINER LOAD
Birden fazla yükleyici / alıcı.

LCL / FCL
Birden fazla yükleyici / tek alıcı.

LCL / LCL
Birden fazla yükleyici / birden fazla alıcı.

ON BEHALF OF
Yükleyici adına başka birinin yüklemesi.

PRE CARRIAGE
Satıcının deposundan yükleme limanına kadar yapılan ön taşıma ücreti.

PRIMAJ
İhracat navlun bedelinden acentenin aldığı komisyondur.

PLACE OF RECEIPT
Yükün ilk yüklendiği yer.

PLACE OF DELIVERY
Yükün en son boşaltıldığı yer.

PORT OF LOADING
Yükün yüklendiği liman.

PORT OF DISCHARGE
Yükün son boşaltıldığı liman.

SEA FREIGHT
Deniz navlunu.

SHIPPER’S OWNED CONTAINER
Yükleyicinin kendi konteyneridir.

SHIPPER’S STOW, LOAD AND COUNT
Mal yükleyici tarafından istif edilmiş, yüklenmiş ve sayılmıştır.

THC / TERMINAL HANDLING CHARGE
Limandaki konteyner elleçleme ücreti.